Priser

Diverse attester

Motorattest                                                                       450,00 kr.
Attest til fritagelse for brug af sikkerhedssele            250,00 kr.
Attest til ansøgning om invalideskilt                            250,00 kr.
Medicincertifikat                                                              250,00 kr.
Helbredsattest til rejseforsikring                                  250,00 kr.
Frihåndsattester  ifm.  sygedom                                    250,00 kr.
Mulighedserklæring (betales af rekvirent)                  625,00 kr.
Friattest til arbejdsplads (betales af rekvirent)          750,00 kr.

Priser på offentlige og kommunale attester kan findes på: https://www.laeger.dk/attestnoeglen

OBS! Vi modtager kun kontanter

Rejsevaccinationer

Ønsker du en konsultation ifm. rejsevaccinationer, bestil da venligst tid hos vores sygeplejerske Mette Hvidberg, enten via hjemmesiden eller  på tlf.nr. 6229 1020.

Hvis du vil vide hvad der anbefales af vacciner til dit rejsemål, kan du gå ind på Statens Serum Institut´s hjemmeside – ssi.dk

Bemærk at vaccinationer er privat forretning (ikke dækket af sygesikringen) og at priser varierer fra læge til læge. Det skyldes at lægerne ikke må aftale priser.

Priser:

Difteri-Stivkrampe…………………………………………………..  400,00 kr.
Gul Feber………………………………………………………………..  565,00 kr.
Hepatitis A………………………………………………………………  545,00 kr.
Hepatitis A børn (til og med 15 år)…………………………….  405,00 kr.
Hepatitis A + B………………………………………………………..  645,00 kr.
Hepatitis A + B børn (til og med 15 år)……………………….  445,00 kr.
Hepatitis B………………………………………………………………  435,00 kr.
Hepatitis B børn (til og med 15 år)…………………………….  305,00 kr.
Rabies (Hundegalskab)…………………………………………….  720,00 kr.
Japansk Hjernebetændelse……………………………………….  975,00 kr.
Kolera……………………………………………………………………..  245,00 kr.
Meningitis ACW135Y………………………………………………..  685,00 kr.
Centr. Europ. Hjernebetændelse (Tio vac)………………….  400,00 kr.
Centr. Europ. Hjernebetændelse børn………………………..  355,00 kr.
Tyfus (Injektion)………………………………………………………  320,00 kr.
Influenzavaccination………………………………………………..  200,00  kr. (se nedenst. kriteriet for gratis influenza-vaccination)

Konsultation vedr malariaprofylakse uden samtidig behov for vaccination………  245,00 kr.

Difteri/tetanus revaccination uden aktuel sårskade til børn der har fulgt det danske børnevaccinationsprogram samt til voksne over 18 år er ikke et gratis tilbud.

HPV-vaccination

HPV vaccine for piger /kvinder op til 18 år er gratis.
Fra 1. juli 2019 vil drenge, der bliver 12 år denne dag eller derefter, kunne blive HPV-vaccineret gratis.
Bestil tid her på siden via selvbetjening eller hos sekretæren.

Influenzavaccination

Den gratis vaccination mod sæsoninfluenza tilbydes
fra 1. oktober  til 31. december.

Find mere information om influenzavaccinen her:
https://www.ssi.dk/vaccinationer/influenzavaccination

Du kan også som altid bestille en tid via hjemmesiden eller hos vores sekretær.

Influenzavaccinationen er gratis for personer, der er:

Fyldt 65 år på vaccinationstidspunktet.
Førtidspensionister
Kronisk syge efter en lægelig vurdering:
1) med kronisk lungesygdom
2) med hjerte- og karsygdom (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
3) med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
4) med medfødt eller erhvervet immundefekt
5) NYT: med svær overvægt (vejledende BMI>40)
6) med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
7) med kronisk lever- og nyresvigt
8) med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
NYT: Gravide efter uge 12
NYT: Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter kan i særlige tilfælde tilbydes vaccination.

Pris for personer der ikke opfylder ovenstående kriterier, men ønsker influenza-vaccinen………..  200,00 kr.

Vi kan kun modtage kontanter

Alle priser er inkl. moms
Ring gerne, hvis du ønsker oplysninger om priser på andre ydelser.