Praktisk info

Konsultation foregår kun efter aftale
Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 09.00-12.00 og 13.00-15.00. Fredage fra kl. 09:00-14:00.
Torsdage er der aftenkonsultation i tidsrummet 16.00-17.00.

VIGTIGT!
Er du nytilmeldt i vores lægehus, bedes du rette henvendelse til os telefonisk de første gange. Dette, fordi vi ikke kan besvare din e-mailhenvendelse, før vi har oprettet dig i vores elektroniske system.

En konsultation kan være af kortere eller længere varighed og indeholde et eller flere emner.
Lægen bør dog på forhånd have mulighed for at visitere til dette med hensyn til klinikkens arbejdsgang og mulighed for opfyldelse af gældende servicemål.
Dette forudsætter en dialog og forud oplyste problemstillinger.
Der ikke kan bestilles mere end én konsultationstid samme dag.
Ved tidsbestilling til almen forebyggende undersøgelse (KOL, diabetes, hjerte/karsygdomme) bestilles tid hos vores sygeplejerske til blodprøvetagning ca. 1 uge før lægebesøget, således vil svar på prøverne foreligge, når man kommer til konsultation hos lægen.

Telefonkonsultation

Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08.00-09.00. Her sidder lægerne ved telefonen.
Der er ofte pres på telefonerne om morgenen, og telefonkonsulationer er til korte afklarende samtaler. 

Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom, samt anmodning om hjemmebesøg. Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser.
Det er vigtig altid at måle temperatur inden henvendelse, hvis konsultation vedrørende mulig infektion.

Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via hjemmesiden eller sekretæren fra kl. 09.00-13.00.

Tidsbestilling og receptfornyelse
I tidsrummet 09.00-13.00 modtager sekretæren tidsbestillinger og receptfornyelser, samt oplyser resultatet af rutineprøver og rutineundersøgelser.

Flere oplever, at det på visse tidspunkter kan være svært at komme igennem ved telefonisk henvendelse til klinikken. For at flest muligt kan blive betjent, vil vi henstille til, at telefoniske henvendelser om muligt er kortfattede og præcise.

Sådan aflyser du dine tider på hjemmesiden:
Log ind på selvbetjening – gå til “mine tider” til højre på siden – tryk på “aflys tid” til venstre på siden – bekræft aflysning

Receptserveren
Se dine recepter her https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/medicinkortet/

Kommunikation via hjemmesiden
Lægen vil svare på din henvendelse indenfor højst 5 hverdage, du vil altid få et svar. Vurderer lægen at spørgsmålet er uegnet til svar her, eller kræver uddybende undersøgelser, vil du blive henvist til en egentlig konsultation.
OBS! Ved akutte spørgsmål skal du altid kontakte lægen ved direkte henvendelse i lægernes telefontid på hverdage mellem kl. 8 og 9

Under menupunktet “Selvbetjening” kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen. Klik på menupunktet og opret dig som bruger.
OBS! Elektroniske henvendelser besvares ikke ved ferie og fravær.

Lægevagten
Mellem kl. 13 og 16 passes vagttelefonen fredag på skift af vores lægehus, Lægerne i Kværndrup og Ørbæk Lægehus. Du vil af vores telefonsvarer få oplyst, hvem du skal ringe til, hvis du i dette tidsrum har behov for akut lægehjælp