Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19

Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19

https://www.fysio.dk/globalassets/documents/raadgivning/corona/beskrivelse-af-kritiske-funktioner-i-sundhedsvasenet-under-covid-19.pdf